2015

MISJA GOSPODARCZA ALGIERIA NICEA/FRANCJA 24.05 29.05.2015

W dniach 24.05-29.05.2015 BARTEX uczestniczył w misji gospodarczej zorganizowanej przez PAIIZ do Oranu i Algieru w Algierii oraz w I Forum Polsko-Afrykańskim w Nicei we Francji.