Aktualności

Aaher/ New Delhi 2015

Pan Prezes Wiesław Zagólski wziął udział w wyjeździe przedsiębiorców z Polski Wschodniej z sektora spożywczego do Indii odbywającym się w dniach 10 – 14 marca 2015 r. podczas Targów AAHR 2015 (The International Food and Hospitality Fair Aahar) w New Delhi, organizowanego w ramach Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej, Działanie I.4 Promocja i Współpraca Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, komponent Promocja.

Gościnnie polskie stoisko na targach AAHAR odwiedził pan Marek Sawicki - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Minister Sawicki w czasie swojej wizyty w Indiach spotkał się również z przedstawicielami polskich przedsiębiorstw biorących udział w wyjeździe. Organizatorem wyjazdu była Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.