Aktualności

Sial Middle Esst/ Abu Dhabi 2014

Prezes Wiesław Zagólski wziął udział w targach SIAL MIDDLE EAST odbywających się w Abu Dhabi, 24-26 listopada. Wyjazd zorganizowany przez Państwowa Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych, w ramach Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej, Działanie I.4 Promocja i Współpraca Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.