Aktualności

III Kongres Eksporterów - Medal Zasłużony dla Rolnictwa 2015

W dniu 12 marca 2015r. odbył się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie III Kongres Eksporterów Przemysłu Rolno-Spożywczego pod Honorowym Patronatem Wicemarszałka Sejmu RP Eugeniusza Grzeszczaka, Wicepremiera Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego i Marszałków Województw - zorganizowany przez Stowarzyszenie Eksporterów Polskich. Tematem Kongresu była "Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 na rzecz eksportu rolno-spożywczego". W czasie obrad III Kongresu przedstawione zostały perspektywy proinnowacyjnego i proekologicznego rozwoju eksportu rolno-spożywczego w 2014r. przez Ministra Rolnictwa Marka Sawickiego. W tej części obrad, Minister Sawicki wręczył Odznaki Honorowe "Zasłużony dla Rolnictwa". Jedną z wyróżnionych przez p. Ministra osób był pan Prezes Wiesław Zagólski.