Aktualności

Misja gospodarcza do Tunezji, Algierii 2014

Prezes Wiesław Zagólski wziął udział w misji gospodarczej organizowanej przez Państwową Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. dla sektora spożywczego. Wyjazd był zorganizowany w ramach Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej, Działanie I.4 Promocja i Współpraca Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Delegacja wzięła udział w spotkaniach biznesowych w Tunisie, Oranie i Algierze. Odwiedzono również ambasady RP w tych dwóch krajach.