Aktualności

Misja gospodarcza Algieria Nicea/ Francja 2015

W dniach 24.05-29.05.2015 BARTEX uczestniczył w misji gospodarczej zorganizowanej przez PAIIZ do Oranu i Algieru w Algierii oraz w I Forum Polsko-Afrykańskim w Nicei we Francji.